REFERENSSEJÄ / Julkaisuja

Tutkimusjulkaisut

Hoogendoorn,P.; Versluis, A.; van Kampen, S.; McCay, C.; Leahy, M.; Bijlsma, M.; Bonacina, S.;Bonten, T.; Bonthuis, M-J.; Butterlin, A.; Cobbaert, K.; Duijnhoven, T.; Hallensleben, C.; Harrison, S.; Hastenteufel, M.; Holappa, T.; Kokx, B.; Morlion, B.; Pauli, N.; Ploeg, F.; Salmon, M.; Schnoor, K.; Sharp, M.; Sottile,P A; Värri, A.; Williams, P.; Heidenreich, G.; Oughtibridge, N.; Stegwee, R.;
Chavannes, N H (2023). What Makes a Quality Health App-Developing a Global Research-Based Health App Quality
Assessment Framework for CEN-ISO/TS 82304-2 : Delphi Study.

Holappa, T. (2010). Terveydenhuollon turvallisuuskriittiset järjestelmät ja ihminen-tietokone -vuorovaikutus: Case anestesiamonitori. Pro Gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos.

Holappa, T (2007). Hyvinvointiteknologian tuotekehitys, yritystoiminta ja käytettävyys: keskeisiä tekijöitä ja erityispiirteitä. Luonnontieteen kandidaatin tutkielma. Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos.

Virokannas, H.; Tornberg, V.; Väyrynen, S.; Malm L.; Leinonen, T.; Kirvesoja, H.; Pirinen, M.; Holappa, T.; Alatalo, M.; Koski, K.; Kisko, K. (1997). Welfare cluster on the area of aging and technology in the Finnish Laboratory of Applied Ergonomics. In Proceeding of the International Ergonomics Association on 13th Triennal Congress, 29.6-4.7.1997, Tampere. Abstract.

Virokannas, H.; Väyrynen, S.; Malm, L.; Riippa, E.; Kirvesoja, H.; Holappa, T.; Pirinen, M.; Alatalo, M.; Koski, K.; Kisko, K.; Leinonen, T. (1996) User oriented ergonomics on the research of ageing and technology. The second Conference in Promoting Well-Being and Holistic Care through Multidiciplinary Education, 19.-23.8.1996, Oulu. Abstract.

Virokannas, H.; Väyrynen, S.; Kirvesoja, H.; Alatalo, M.; Pirinen, M.; Koski, K.; Holappa, T., Kisko, K.; Leinonen, T. (1996) User-oriented ergonomics on the research and development area of ageing and technology. Gerontechnology, A sustainable Invest- ment in Our Own Future. The second International Conference, 15.-17.10, Helsinki. The Abstracts 1996:139.

Holappa, T. (1995) The changes in balance performance during 40 sec sway measurement time among 76-78 years old women. M.S. thesis. University of Jyväskylä, Department of Sports and Health Sciences. Presented in post graduate course Postural Kontroll. Lund University, 22.4.1995.

Holappa, T. (1994) Reliability of sway measurements on force platform among 76-78 years old women. B.S. thesis presented in post graduate course Research Methods in Biomechanics. Copenhagen and Lund University, 10.8.1994.

Muut julkaisut

Holappa, T. Käytettävyyttä ja käyttöturvallisuutta terveysteknologiaan. Laatu ja testaus 1/2019

Holappa, T.. Terveyspalvelut tulevat älypuhelimeen: Diabetessovellukset tiennäyttäjinä. Diabetes- ja lääkäri 1/2017.

Holappa, T. Etäkuntoutusta terveyssovelluksia hyödyntäen. Fysioterapia -lehti 7/2016.

Holappa, T. Onko älypuhelinten terveyssovelluksista oikeasti hyötyä ?. Diabetes -lehti 5/2016.

Holappa, T. Käytettävyyttä terveysteknologiaan – viranomaisvaatimukset ja markkinoilla menestyminen. Sytyke 4/2015.

Holappa, T. Mobiilisovellus lääkinnällisenä laitteena - trendit ja haasteet. Sytyke 4/2014.

Holappa, T. Käytettävyyden ajankohtaiset haasteet hyvinvointiteknologiassa. Systeemityö 4/2007.

Kurtti, K., Pekkarinen, A. & Holappa, T. Kotidialyysi - Varteenotettava vaihtoehto ?. Elinehto 3/2007.

Holappa, T. Käytettävyyttä lääketieteen tekniikkaan yhteistyöllä. TOOLilainen 4/2005.

Holappa, T. Apuvälinetekniikan ajankohtaiset haasteet ja kehittämisen nykytila. TOOLilainen 2/2004.

Holappa, T. Geronteknologiaa monialaisena yhteistyönä. Fysioterapia 6/1997:4-6.