REFERENSSEJÄ / Julkisia asiantuntijatöitä (Terhi Holappa)

Luottamustehtäviä

Member of Steering Group (Health Technology Regulatory Affairs and Usability). LIGHTOPSY – Smart
tumor biopsy -TUTLI (New business from research ideas), University of Oulu with Aalto University (2018-)

SESKO:n standardsointi komitean jäsen SK 62 Electrical Equipment in Medical Practice (2017)

Tietoteollisuusvaliokunnan jäsen 2016 - 2018 Oulun Kauppakamari

Hallituksen jäsen toimikausille 2015 ja 2016 SigCHI Finland

Ohjausryhmän jäsen, Systeemityöyhdistys Sytyke ry 2013-2015, KäytettävyysOSY (osaamisyhteisö).

Innovaatiotoiminnan asiantuntijatehtäviä (USBIMED)

Silmänliiketutkimusasiantuntija ja kampanjan ohjausryhmän jäsen. Espoo 6/2018 -

Mylläri / Future Wellbeing and Health Growth Track 2018. Helsinki 27.2.2018.

Käytettävyysasiantuntija APTJ potilastietojärjestelmäprojektissa. Joulukuu 2017 - helmikuu 2018.

Mentor / Vertical Accelerator. Asiantuntijana tukemassa yrityksiä sekä ohjelmaa. Helsinki 2015-2017.

Mylläri / Pohjois-pohjanmaan Kasvupolku, Kiitorata 2. Asiantuntijana auttamassa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sekä tunnistamaan kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Oulu 6.6.2017

Kasvun osaaja / Kuopion KasvuOpen finalistien kiitorata. Digital Health KasvuOpen voittajan rinnalla kulkija. Kuopio 29.9.2016

Mylläri / Hyvinvointialan Digital Health Kasvupolku, kiitorata 2. Asiantuntijana auttamassa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sekä tunnistamaan kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Jyväskylä 27.5.2015

Oulun Yritystakomon koordinoima projekti "Telli-2 - Terveysteknologian laitteista liiketoimintaa". Innovaatiotiimien sparraus 8.12.2015.

Oulun Yritystakomon koordinoima projekti "TELLI - Terveysteknologian laitteista liiketoimintaa". Innovaatiotiimien sparraus 8.6.2015.

OuluHealth Living Lab teemaryhmän jäsen, kevät 2013.

Selvitystyö. "Käytettävyys (Usability), käyttäjäkokemus (UX) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI) osaaminen ja fasiliteetit Oulussa yritysten näkökulmasta". Tilaajana BusinessOulu. Toimitus 14.12.2012.

Ideasta liiketoiminnaksi: Case hyvinvointiteknologia. Asiantuntijatehtävät. Kevät 2011. Tehtävä Oulun yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden koordinoimalle hankkeelle.

Innovaatiotoiminnan asiantuntijatehtäviä (työantajasuhteiset)

Palaute työnantajalta: "Terhi Holapan toiminta oli ammattimaista projektityöskentelyä, jossa aikataulut ja koordinaatio toimi erinoimaisesti. Hänen määrätietoisuutensa ja asiantuntijuutensa ansiosta saatiin rakennettua selkeä ja konkreettinen pilotoitava toimintamalli. Yhteistyö Oulun kaupungin ohjausryhmän ja Terhi Holapan välillä oli avointa ja välitöntä ja Terhi Holappa nautti luottamustamme" (Terveystoimen johtaja Keijo Koski, Projektin johtaja Anne Niska - Oulun omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hankekokonaisuus)

Pohjois-Suomen Kohortti 1966 hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma 2011-2013: Uusia yhteistyömahdollisuuksia, tiedotustilaisuus 24.11.2011. Tehtävä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koordinoimalle hankkeelle.

Yritysyhteistyöstä vastaava projektikoordinaattori, Kohortti-66 hanke, 8/2011-6/2012. Tehtävä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koordinoimalle hankkeelle. Yritysyhteistyömahdollisuuksien kartoitus, toimintamallien kehittäminen sekä yritysyhteistyön käynnistäminen.

Työryhmän vetäjänä ja erityisasiantuntijana, Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksen toiminta- ja tuotetestausmallin rakentaminen ja yritysyhteistyön kartoitus 9/2007-12/2007 välisenä aikana. Tehtävä Oulun kaupungin koordinoimalle hankkeelle.

Terveysteknologian lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu (ICT). 9/1999-5/2017 (koulutuksen alkamisesta sen päättymiseen asti). >lisätietoja

Tutkija, projektipäällikkö / Soveltavan ergonomian ja geronteknologian laboratorion kehityshanke SEL. Operatiivisen johtoryhmän jäsen / Päivärinteen kuntotussairaala. 8/1995-2/1998.

Toimialan koulutus- ja seminaarisuunnittelu tehtäviä (USBIMED)

Palaute yhteistyökumppanilta: "Working with USBIMED on a medical device usability seminar was a very positive experience. Terhi collaborated with me to design, plan, and organize the event in a very effective and efficient manner. Notably, she did an excellent job of advertising and generating interest in the event, helping to draw large audience of interested, enthusiastic health technology professionals. I look forward to my next collaboration opportunity with USBIMED." (Jonathan Kendler Design Director, Human Factors Engineering Life & Health -UL LLC - Wiklund R&D)

"Medical Software Regulation and Compliance - Practice and Current Topics". Helsinki 24.5.2018.

*Koulutuksen sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja päivän organisointi.

"Terveysteknologia murroksessa - mobiilit sovellukset terveydenhuollon laitteena" Toteutus Itä-suomen yliopiston ADUCATE, USBIMED, Kuopio Innovation ja FIHTA ry. Tampere ja Kuopio 17.9.2015.

*Koulutuksen ohjausryhmän jäsen. Sisältörungon ja rakenteen suunnittelu >uutisointi

"Ensure competitiveness and safety of your medical device design - Medical Device Usability and Relevant Standards Course". Toteutus USBIMED ja FIHTA ry. Helsinki 26.8.2014.

*Koulutuksen ideointi ja sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja ennakkokysely yrityksille (yritysten toiveet)

"Agile Development of Medical Software – requirements and IEC 62304 in practice". Itä-Suomen yliopiston ADUCATE:n hallinnoima "Lupaosaajaksi - Lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa- ja valvonta-asiat haltuun" ESR-hanke. Kuopio 8.5.2014.

*Koulutuksen sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja ennakkokysely yrityksille (yritysten toiveet)

"Terveydenhuollon laitteiden kliininen arviointi". Itä-Suomen yliopiston ADUCATE:n hallinnoima "Lupaosaajaksi - Lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa- ja valvonta-asiat haltuun" ESR-hanke. Turku ja Kuopio 26.3.2014.

*Koulutuksen suunnittelutyöhön osallistuminen sekä tiedotustehtävät

"Usability Engineering of Medical Devices and Software - Reducing Use Error and Complying with Regulatory Requirements". Koulutus Terveysteknologia 2014 tapahtuman yhteydessä Helsingissä 9.1.2014. Toteutus USBIMED ja FIHTA ry.

*Koulutuksen ideointi ja sisällön suunnittelu, kouluttajien rekrytointi ja ennakkokysely yrityksille (yritysten toiveet)

"Introduction to Usability Engineering - Making Products Easy, Safe, and Appealing to Use". Terveysteknologia 2014 messut, Helsinki 9.1.2014. Toteutus USBIMED, FIHTA ry ja EasyFairs.

*Tilaisuuden suunnittelu ja puhujan rekrytointi

"Käytettävyys-, käyttäjäkokemus- ja esteettömyysstandardit: mitä asiantuntijan tulisi tietää" ?, Helsinki 16.5.2013. Systeemityöyhdistys Sytyke KäytettävyysOSY (USBIMED ohjausryhmän jäsen)

*Päivän suunnittelutyöhön ja organisointiin osallistuminen

Itä-Suomen yliopiston ADUCATE:n hallinnoimalle "Lupaosaajaksi - Lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa- ja valvonta-asiat haltuun" ESR-hankkeelle toteutettu tehtävä. Toimitus 12.2.2013.

*Ennakkokysely yrityksille

"Tuoteturvallisuutta ja luotettavuutta terveydenhuollon laitteisiin ja ohjelmistoihin" koulutus Oulu 27.9.2012.

*Koulutuksen ideointi, sisällön suunnittelu, kouluttajien rekrytointi ja tilaisuuden koordinaatio

ToBeOrWellBe V -seminaarin "Käytettävyyttä ja turvallisuutta terveydenhuollon laitteisiin ja järjestelmiin" -sessio Oulu 27.9.2011. Tehtävä Oulun yliopistolle.

*Session ideointi, sisällön suunnittelu, puhujien rekrytointi ja puheenjohtajana toimiminen

Toimialaan liittyviä julkaisuja >Lisätietoja

Toimialaan liittyviä mediatöitä

Artikkeli lehteen. "Terveyspalvelut tulevat älypuhelimeen: Diabetessovellukset tiennäyttäjinä". Diabetes- ja lääkäri 1/2017.

Artikkeli lehteen. "Etäkuntoutusta terveyssovelluksia hyödyntäen". Fysioterapia -lehti 7/2016.

Artikkeli lehteen. "Onko älypuhelinten terveyssovelluksista oikeasti hyötyä ?". Diabetes -lehti 5/2016.

Artikkeli lehteen. "Terveysteknologia on yhteinen asiamme". Sanomalehti Kaleva (Yläkerta) 15.9.2016.

Artikkeli lehteen. "Käytettävyyttä terveysteknologiaan – viranomaisvaatimukset ja markkinoilla menestyminen". Sytyke 4/2015.

Asiantuntijana (haastateltava) lehtiartikkelissa "Ajasta ja paikasta riippumatta" (mHealth ja mahdollisuudet farmasia-alalla). Farmasia 4/2015.

Asiantuntijana (haastateltava) sanomalehtiartikkelissa "Terveysbuumi iski älypuhelimiin - Terveyssovelluksista povataan uutta ulottuvuutta terveydenhuoltoon". Savon Sanomat ja Karjalainen 16.8.2015.

Artikkeli lehteen. Mobiilisovellus lääkinnällisenä laitteena - trendit ja haasteet. Sytyke 4/2014.

NordiCHI 2014 Paper Reviewer, toukokuu 2014.

Blogikirjoitus Oulun Wellness Instituutille. "Terveysteknologian käyttöturvallisuutta ja käytettävyysvaatimuksia pohdittiin Helsingissä". Julkaistu 12.2.2014

Blogikirjoitus Oulun Wellness Instituutille." FDA ohjeistaa lääkinnällisten mobiilisovelluksien kehittäjiä". Julkaistu 12.12.2013.