Terveydenhuollon digitaalinen vallankumous

Torstai 9.10.2014 klo 9:20 - Terhi Holappa


Luin juuri uudemman kerran Eric Topolin ajatuksia herättävän kirjan "The Creative Destruction of Medicine". Siinä Eric Topol ohjaa lukijaa ymmärtämään, että maailma on muuttunut mobiiliksi ja terveydenhuollonkin tulee pysyä kehityksessä mukana sekä nähdä iinnovatiivisen uuden teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet terveyspalveluiden laadun kehittämiseksi sekä kustannusten hillitsemiseksi.

Visioissa potilaat nostetaan lääkäreiden kumppaneiksi hoitotyöhön ja väestötason tarkastelusta siirretään painopistettä potilaan yksilölliseen ja elämäntapaohjattuun terveydenhoitoon. Topol näkee lääketieteessä ja terveydenhuollossa tarpeen suurelle murrokselle ja digitalisaation hyödyntäminen on tässä keskeinen muutosajuri.  Digitaalinen tieto ja sen aikaisempaa syvällisempi hyödyntäminen on keskiössä - "MyData" ja "BigData" -konseptit on nostettu vahvasti esiin - sekä potilaan oikeus omistaa omat terveystietonsa.

Ohjelmistojen osuus on selkeästi kasvussa  - säännelty lääkinnällinen laite on yhä useammin itsenäinen ohjelmisto. Osallistuin juuri keskusteluun, jossa aiheena oli "Home Used Medical Devices". Meneillään on trendi, jossa perinteisesti kliinisissä ympäristöissä käytettyjä laitteita ja ohjelmistoja käytetäänkin yhä usemmin jossakin muualla, esimerkiksi kotona. Käyttöympäristön sekä terveysteknologian käsitteet ovat vahvasti murroksessa. Lääkinnällisiä laitteita koskettavat viranomaisvaatimukset kiteytyvät turvallisuuden, suorituskyvyn sekä kliinisen vaikuttavuuden varmistamiseen - "intended use" ohjaa vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvää menettelyä.  Kaupallisilla yleiskäyttöisillä alustoilla toimivien mobiilisovelluksien määrä kasvaa jatkuvasti eri "app storeissa". Tällä hetkellä maailmalla keskusteluttaa sekin, miten olemassa olevat viranomaisvaatimukset soveltuvat uusien innovaatioiden sääntelyyn.

Topolin kirjaa suosittelen luettavaksi. Terveysbusiness vallankumouksesta keskustellaan myös Technopolis Business Breafastilla Oulussa 16.10 klo 7:30-9:30

Pieni update tähän tilaisuuden jälkeen. Laturi Corporation / Vesa Tornberg piti mielenkiintoisen esityksen tuossa yo tilaisuudessa aiheesta "Kuinka energinen olet? – tiedosta liiketoimintaa". Case on käytännön läheinen osoitus siitä kuinka terveystiedon hyödyntäminen mahdollistaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla myös tuottaa vaikuttavuutta yhteiskunnan, organisaation ja yksilön tasolla.

9780465025503.jpg