Lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys kiinnosti

Lauantai 5.11.2016 klo 11:37 - Terhi Holappa


foto.jpeg

Oulussa 3.11.2016 pohdittiin terveysteknologian käytettävyyssuunnitteluun liittyviä erityispiirteitä sekä viranomaisvaatimuksia yli kahdenkymmenen erilaiset taustat omaavan asiantuntijan kanssa. Osallistujia oli saapunut paikalle kaikkiaan seitsemältä eri paikkakunnalta ympäri suomen, niin yrityksistä kuin tutkimus- ja koulutussektoriltakin sekä ilmoitetusta laitoksesta. Tilaisuuden paikkamäärä oli rajattu ja ihan kaikki eivät mahtuneet tällä kertaa mukaan.

Keskustelu oli antoisaa ja osallistujajoukon taustojen erilaisuudesta johtuen myös erittäin mielenkiintoista. Iltapäivän aikana käytiin läpileikkaus teemaan liittyvistä asiakokonaisuuksista, joita iltapäivässämme oli kaikkiaan 7. Jokainen näistä asiakokonaisuudesta olisi käytännössä huomattavasti syvällisemmän huomion arvoinen. USBIMED onkin suunnitellut aiheeseen liittyvän käytännön läheisen kurssipaketin, joka koostuu neljästä eri moduulista sekä harjoituksista.

Kouluttajasta tuntui etukäteen hiukan haastavalta miettiä painotuksia teemoihin liittyen näin varioivat taustat omaaville osallistujille mutta ennakkokysely ja osallistujiin tutustuminen etukäteen hiukan auttoi asiaa. Olen iloinen palautteesta, jonka sain sisällöstä sekä esiintymistyylistä (4,5/5). Ensimmäinen näistä tekijöistä on olennaisin, niin että osallistujalle jää jotakin itselleen ja vietäväksi organisaatiolleen. Tuo jälkimmäinen ehkä auttoi jonkin verran osallistujia jaksamaan, sillä aika tiivis paketti meillä oli esillä - joka vaati osallistujaltakin tiukkaa pohtimista.

HOX: Pieni päivitys liittyen standardeihin HE-75  Edition 2 on finaalikierroksella kommentoitavana. Tavoitteena on julkaista uusi standardi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. (status 29.12.2016)

Kiitokset osallistujille !