Terveysteknologian käytettävyys regulaatiomausteella

Maanantai 19.2.2018 klo 10:57 - Terhi Holappa


Fotolia_57576506_S.jpg

Saattoipahan olla ensimmäinen kerta kun suomessa istui kaksipäiväisen kurssin tiimoilta näin mahtava ja monialainen edelläkävijätiimi koolla, pohtimassa terveysteknologian käytettävyyttä viranomaisvaatimusten hengessä !

Human Factors -tiimeissä pohdittiin käyttöturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja analysoitiin käyttöliittymiä, miettien myös suunnitteluratkaisuja löydetyille ongelmille. Jokaisessa tiimissä oli yksi käytettävyys- tai laatuasiantuntija sekä terveydenhullon ammattilainen. Lisäksi tiimissä oli muita tärkeitä terveysteknologian yrityksessä toimivia ammattilaisia.

Usability2018.jpeg

Kurssipäivien käytännön toteutuksen osalta yhteistyökumppanina Alma Talent Oy.

Käytettävyyteen liittyvä yhteiskehittämisen tarve nousi selkeästi esille, kun havaittiin sekä terveydenhuollon toimintaympäristön, että teknolologian olevan varsin kompleksisia nykyään. Käyttöliittymien suunnittelu ja kehittäminen siten, että nämä tukevat teknologian ja käyttäjän välistä vuorovaikutusta, ei ole tällä toimialalla aivan yksinkertaista. Terveysteknologian käytettävyyskulttuurin kehittäminen on lisäksi monisyinen asia.

Muilla turvallisuuskriittisillä toimialoilla (ilmailu, ydinvoimalat ym.) opittu ja ymmärretty on hitaasti mutta varmasti siirtynyt myös terveysteknologian toimialalle - aktiivismmin viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana: turvallisuuskriittisten laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyyssuunnittelu tulee kytkeä vahvasti riskienhallintaan. Yritykset ovat viime vuosien aikana aktivoituneet ja tunnistaneet asian tärkeyden. Seuraavat vuodet ovat prosessien optimoinnin aikaa.

Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeä ymmärtää se, mitä regulaatio edellyttää valmistajilta. Sovelluksia ei suunnitella käyttäjiltä kysymällä. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu edellyttää monenlaisten arviointimenetelmien hyödyntämistä, objektiivisuutta sekä evidenssiä. Terveydenhuollon organisaatioiden hankintaosastojen olisi tärkeä liittää prosessiin mukaan myös käytettävyysasiantuntijan osaamista.

Terveydenhuollon organisaatioiden puitteisiin on viimevuosina kehitetty ns. tuotetestausympäristöjä terveysteknologian alan innovaatiotoimintaa tukemaan.  Tuotetestausympäristöjen keskeisin rooli on tarjota selkeä kontaktirajapinta terveydenhuollon organisaatioon, ympäristö missä testit voidaan toteuttaa sekä tuki testikäyttäjien rekrytointiin. Yrityksen itsensä on huolehdittava valmistajan vastuun mukaisesti mm. regulaatio-osaamisestaan ja käytettävyysosaamisestaan. Ellei yrityksellä ole itsellään käytettävyys- ja regulaatioasiantuntija, tulisi yrityksen hankkia tämä tärkeä osaaminen ulkopuolelta.