Health ja Wellness app spesifikaatio CEN TC/251 - marraskuun kuulumiset

Perjantai 22.11.2019 klo 11:34 - Terhi Holappa


 Sieppaa.PNG

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan standardointikomiteaa (CEN) kehittämään teknisen spesifikaation terveyden ja hyvinvoinnin sovellusten (apps) laatua ja luotettavuutta tukemaan. Kansainväliset standardointiorganisaatiot ISO ja IEC ovat osoittaneet asiantuntijoita myös mukaan yhteistyöhön yhteensopivuuden varmistamiseksi kansainvälisten standardien kanssa.  Elokuussa 2019 ISO/TC215 äänestyksessä kohde hyväksyttiin myös ISO työkohteeksi CEN/TC251 johdolla.

Teknistä spesifikaatiota kehitetään CEN/TC 251 WGII “Health Informatics” koordinoimana. Suomesta työhön osallistuu aktiivisesti mm. CEN/TC251 WGII:n puheenjohtaja Alpo Värri sekä WGII sihteeri Terhi Holappa. Teknisen spesifikaation työnimi on tällä hetkellä  "Health informatics - Quality and reliability critera for health and wellness apps"  Edustajia työryhmässä seuraavista maista: Ranska, Saksa, Suomi, Irlanti, Italia, Ruotsi, Hollanti, UK ja Belgia. Työ käynnistyi Göteborgissa huhtikuussa 2019 aloituskokouksella, äänestyksiin versioita saatetaan vuoden 2020 puolella.

Tekninen spesifikaatio tulee käsittämään useita osa-alueita, joihin liittyviä vaatimuksia app -kehittäjille rakennetaan työryhmässä tällä hetkellä. Spesifikaation on tavoitteena hyödyttää paitsi app -kehittäjiä, myös sovellusten arviointimalleja/-työkaluja kehittäviä tahoja sekä erilaisten appkirjastojen sekä sovelluskauppojen rakentajia ja ylläpitäjiä.

Osana työryhmän pohjatyötä toteutetaan erilaisia kyselyjä, jotka suunnataan tarkoituksenmukaisille kohderyhmille. Kriteeristön ja vaatimusten määrä tulee olla toisaalta kattava, mutta perustellusti myös tarkoituksenmukaisella tavalla rajattu.

Mikäli haluat olla mukana vaikuttamassa tai seuraamassa spesifikaation etenemistä, lähetä pyyntö terhi.holappa@usbimed . Voit tavata minut aiheen ääreltä myös Hyvinvointiteknologian messutapahtumassa, Pori 27.11.2019