Ekosysteemi ei synny hetkessä !

Torstai 30.1.2020 klo 9:23 - Terhi Holappa


993715_10200604100170795_1089903716_n.jpg

(Ensimmäinen versio 10/2016) Tätä kirjoittaessani katse suuntautuu työpöydän reunalla olevaan, kalusteisiin jo aikaa sitten sulautuneeseen ja ajan patinoimaan pahvilaatikkoon, jonka kyljessä lukee "älä heitä roskikseen". Siinä se on ollut, hämmästyttävät lähes 20 vuotta. Laatikko on vuosien aikana hotkaissut sisäänsä ison palasen Oulun seudun Terveysteknologian toimialan historiaa - lehtiartikkeleita, hankekuvauksia ja yritysten esitteitä.

Sieltä löytyy tietoa muunmuassa Oulun seudun hyvinvointiklusteri hankkeesta, jota toteutettiin yhteistyössä silloisen Stakesin kanssa 1990 luvun loppupuolikkaalla. Siinä nähtiin tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulisi oppia tilaamaan tavoitteiden mukaisia tutkimuksellisia ja teknologisia ratkaisuja sekä oppia ottamaan olemassa olevan teknologian hyödyt tehokkaasti käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon teknologisia ratkaisuja tuottavan teollisuuden tuli hankkeen mukaan taas oppia käyttämään suomalaista järjestelmää hyväkseen kehittäessään tuotteita maailmanmarkkinoille. Teknologian yhteiskunnallista laatua pidettiin tärkeänä.

Oulun seudun osaamiskeskuksen toimesta perustettu Center for Wellness Technology 1996 esite pisti silmään seuraavaksi. CWT:n painopisteenä oli terveydenhuoltoon liittyvien uusimpien menetelmien ja sovellusten tieteellinen tutkimus, kehitys ja arviointi sekä saavutetun asiantuntemuksen ja osaamisen siirtäminen suomalaisen teollisuuden käyttöön, tavoitteena nopeuttaa tuotteiden kaupallistamista. Oulun seudun osaamiskeskusohjelman Wellness Forumin tavoitteena oli tuolloin vastaavasti edistää alueen hyvinvointiliiketoimintaa.

Oululaisvetoisesta iWell Hyvinvointi- ja terveysteknologiaohjelmasta vuosina 2000-2003 löytyy myös tietoa tuosta laatikosta. Ohjelma oli Tekesin ensimmäinen erityinen panostus terveys- ja hyvinvointialan teknologioiden kehittämiseen. Ohjelman painopiste oli erityisesti itsenäisen suoriutumisen ja omaehtoisen terveydenhoidon teemoissa.

Oulun Kasvusopimus 2002-2006, kvanttihypyksikin kutsuttua suurta ohjelmakokonaisuutta koskettava raportti tarttui käsiini myös. Hyvinvointiklusteri oli yhtenä huipputekniikan alana tässä mukana. Suurena haasteena nähtiin teknologian ja osaamisen joustava, nopea siirtäminen tietoteollisuudesta hyvinvointiteollisuuteen. Ohjelmistojen kehittäminen nähtiin merkittävänä painoalana jo tuolloin. Kontinkangas edelleen nostettiin esille ainutlaatuisena tutkimuksen, koulutuksen, palveluiden ja yritysten keskittymänä. Yhtenä toimenpiteenä hyvinvointiklusteri osiossa oli Wellness-Instituutin perustaminen 2006 mennessä, johon Wellness Forumin aktiviteetit sittemmin sulautuivat.

Laatikossa on myös lukuisia kellastuneita lehtileikkeitä innovaatioista, yhteiskehittämisen haasteista ja toimintaympäristöistä, lehtijuttuja yrityksistä ja toimialan työpaikka sekä koulutusilmoituksia. Oulussa oli innovatiivisia edelläkävijä yrityksiä pohtimassa mobiileja telelääketieteen ratkaisuja jo 2000 luvun taitteessa. Kuvapuhelimia ikääntyneiden itsenäisen elämän mahdollistamiseksi, omatoimisia verenpaineen hallintajärjestelmiä, hyvinvointirannekkeita ja biosignaalien mittalaitteita. Oulu on aina jaksanut kantaa vastuuta terveysteknologian innovaatiotoiminnasta omalta osaltaan. Siitä tuo historiamme kertoo.

On ollut hienoa olla mukana Oulun terveyden ekosysteemiä kaikkien näiden vuosien varrella, aina vuodesta 1995 lähtien. Olen tehnyt kiinteämpää yhteistyötä (vihreä) tai hoitanut joillekkin tahoille myös konkreettisia tehtäviä (musta) näiden vuosien varrella. Nyttemmin yritykseni kuuluu osaksi OuluHealth kokonaisuutta (oranssi). Mutta olen seurannut aktiivisesti myös kaikkia muita kuvasta 1 ilmeneviä hankkeita ja keskittymiä alueella, osallistuen myös näiden organisoimaan toimintaan.

EkosysteemiOulu.PNG

Kuva 1. Oulun terveysteknologia ekosysteemin kehitysvaiheet sekä julkisen sektorin toimijat ja niiden rooli (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019)

Mukava on ollut huomata, että Oulu on pystynyt hyödyntämään jo pitkään ja asteittain kehittynyttä potentiaaliaan tämän tärkeän toimialan edistämiseksi. Viime vuosina toimialalle tulleet saattavat kuitenkin helposti ajatella, että olemme ihan uusien asioiden kanssa tekemisissä täällä Oulussa OuluHealth konseptimme kanssa. On hyvä kuitenkin muistaa, että taustalla nykyisyydelle on pitkä historia ja lukuisten osaavien henkilöiden arvokas työpanos vuosien varrella. Roomaa ei päivässä rakennettu eivätkä tällaiset ekosysteemitkään synny hetkessä. Se vaatii yhteisymmärryksen kehittymistä ja eri osapuolten merkityksen oivaltamista - kantapäänkin kautta oppimista. Terveysalan ammattilaisten mukana olemista tulisi vahvistaa tässä ekosysteemissä, joten kehittämistä riittää jatkossakin muun muassa tämän asian edistämiseksi.

Post Scriptum - 1.4.2020: Aloitan rinnalla tehtävät Kansallisen Neurokeskuksen palveluksessa Asiakkuuspäällikkönä. Uuden ekosysteemin rakentamistyöhön käärin jälleen hihani, yhdessä muiden kanssa. Neurokeskuksen tavoitteena on tarjota eri toimijoita yhdistävä kanava suomalaiseen neurotieteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämä mahdollistaa innovaatiot ja uusien täsmähoitojen kehittämisen. On hienoa olla tässä työssä osallisena. Odotan mielenkiinnolla itseni kehittämistä edelleen sekä tulevaa yhteistyötä keskuksen huippuosaajien kanssa !

Post Scriptum - 24.2.2021: Ilokseni huomasin juuri, että tätä blogia (julkaistu versio 2018) oli referoitu Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä innovaatioympäristöjen ja ekosysteemien menestystekijöistä sekä julkisen sektorin rooleista kehityksessä (2019)