TOIMIALA

Terveydenhuollon laitteiden ja ohjelmistojen toiminnallinen monimutkaisuus on lisääntynyt ja terveysteknologia kulkee yhä useammin mukanamme puettuna, taskussa tai älypuhelimessa. Valmistajien, toimitusketjun eri osapuolien ja terveydenhuollon yksiköiden on tunnettava terveysteknologian viranomaisvaatimukset turvallisuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Käyttövirheet aiheutuvat usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii erityisosaamista ja viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Terveydenhuollon ympäristöjen sekä yritysten välisen yhteistyön kehittämisellä on tärkeä merkitys terveysteknologian ja terveyden digisovellusten käytettävyyden, turvallisuuden ja käyttöönoton edistämisessä.

Edellä mainitut osa-alueet vaikuttavat merkittävästi yritysten liiketoimintaan ja tuotteen markkinoilla menestymiseen sekä terveydenhuollon laatuun ja potilasturvallisuuteen.

USBIMED asiantuntija-, valmennus- ja koulutuspalvelut on suunnattu tueksi näihin haasteisiin:

  • yrityksille (valmistaja, jakelija)
  • tutkimus- ja kehittämishankkeille
  • terveydenhuollon yksiköille

USBIMED auttaa myös toimialaa tukevia organisaatioita toiminnallaan.

images.pngUSBIMED SHORLTY IN ENGLISH (.pdf)