TOIMIALA

Terveysteknologia on tärkeä kasvualamme. Terveydenhuollon laitteiden ja ohjelmistojen toiminnallinen monimutkaisuus on lisääntynyt ja terveysteknologia kulkee yhä useammin mukanamme puettuna, taskussa tai älypuhelimessa (mHealth). Valmistajien ja ammattimaisten käyttäjien on tunnettava terveysteknologian viranomaisvaatimukset turvallisuuden, suorituskyvyn ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Käyttövirheet aiheutuvat usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai ammattimaisen käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii valmistajalta erityisosaamista ja viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Terveydenhuollon ympäristön sekä yritysten välisen yhteistyön kehittämisellä on tärkeä merkitys terveysteknologian ja digitaalisten terveyspalveluiden käytettävyyden, turvallisuuden ja käyttöönoton edistämisessä.

Edellä mainitut osa-alueet vaikuttavat merkittävästi yritysten liiketoimintaan ja tuotteen markkinoilla menestymiseen sekä terveydenhuollon laatuun ja potilasturvallisuuteen.

USBIMED rajapintaosaaminen sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut on suunnattu tueksi näihin haasteisiin:

fotolia_67228200_l.jpg
  • terveysteknologian toimialalla jo toimiville tai alasta kiinnostuneille yrityksille sekä rahoittajille
  • ammattimaisille käyttäjäorganisaatioille (terveydenhuollon ympäristöt).

USBIMED auttaa myös terveysteknologian alan yritystoimintaa tukevia organisaatioita ja T&K hankkeita toiminnallaan.

USBIMED shortly in english