TOIMIALA

Terveysteknologia on tärkeä kasvuala. Terveydenhuollon laitteiden ja ohjelmistojen toiminnallinen monimutkaisuus on lisääntynyt ja terveysteknologia kulkee yhä useammin mukanamme puettuna, taskussa tai älypuhelimessa (mHealth). Valmistajien ja ammattimaisten käyttäjien on tunnettava terveysteknologian viranomaisvaatimukset turvallisuuden, suorituskyvyn ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Käyttövirheet aiheutuvat usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai ammattimaisen käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii valmistajalta erityisosaamista ja viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Terveydenhuollon ympäristön sekä yritysten välisen yhteistyön kehittämisellä on tärkeä merkitys terveysteknologian ja digitaalisten terveyspalveluiden käytettävyyden, turvallisuuden ja käyttöönoton edistämisessä. Yhteistyön merkitys kasvaa myös tulevan SoTe -uudistuksen myötä.

Edellä mainitut osa-alueet vaikuttavat merkittävästi yritysten liiketoimintaan ja tuotteen markkinoilla menestymiseen sekä terveydenhuollon laatuun ja potilasturvallisuuteen.

USBIMED asiantuntija-, valmennus- ja koulutuspalvelut on suunnattu tueksi näihin haasteisiin:

fotolia_67228200_l.jpg
  • terveysteknologian toimialalla jo toimiville tai alasta kiinnostuneille tuoteyrityksille
  • terveydenhuollon ympäristöille

USBIMED auttaa myös terveysteknologian alaa tukevia organisaatioita, rahoittajia ja T&K hankkeita toiminnallaan.

images.pngUSBIMED SHORLTY IN ENGLISH (.pdf)