TOIMIALA

Terveysteknologia on yksi eniten säädellyistä aloista maailmassa. Lääkinnällisten laitteiden (ml. ohjelmistot) monimutkaisuus on lisääntynyt ja terveysteknologiaratkaisu kulkee yhä useammin myös käyttäjän mukana esimerkiksi älypuhelimessa. Toimialan yritysten, alan tutkimushankkeiden ja terveydenhuollon yksiköiden on tärkeä tuntea terveysteknologiaa koskettavat vaatimukset käyttöturvallisuuden varmistamiseksi tuotteen koko elinkaaren ajan.

Käyttövirheet aiheutuvat varsin usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa ammattimaisen käyttäjän ja/tai potilaan turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii erityisosaamista ja viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Edellä mainitut osa-alueet vaikuttavat merkittävästi yritysten liiketoimintaan ja tuotteen markkinoilla menestymiseen sekä terveydenhuollon laatuun ja potilasturvallisuuteen.

USBIMED asiantuntija-, valmennus- ja koulutuspalvelut on suunnattu tueksi näihin haasteisiin:

  • yrityksille (valmistaja, jakelija, alihankinta)
  • tutkimus- ja kehittämishankkeille ("tutkimuksesta liiketoimintaa")
  • terveydenhuollon yksiköille (omavalmistus, valmistajan rooli, laiteturvallisuus)

USBIMED auttaa myös toimialaa tukevia organisaatioita toiminnallaan.

images.pngUSBIMED SHORLTY IN ENGLISH (.pdf)