TYÖNÄYTTEITÄ

  • Terveysteknologia-alan 28 -vuoden kokemus haastavissa tehtävissä takaa asiantuntemuksen
  • Terveydenhuollon yksiköiden ja ammattimaisten käyttäjien tarpeiden tunnistamisen tukena edeltävä yli 6 -vuotinen alan työ- ja yrittäjäkokemustausta terveysalalla
  • Ymmärrys terveysteknologian liiketoiminnan ja tuotekehityksen erityispiirteistä sekä yritysten ja terveydenhuollon yksiköiden välisestä yhteistyöstä jalostunut useiden yhteiskehittämis- ja innovaatioympäristöprojektien kautta
  • Kouluttajaosaamisen varmistaa ammatillinen opettajakorkeakoulututkinto sekä aikaisempi toiminta terveysteknologian / ICT lehtorina (Tekniikka / Oamk, 18 v)
  • FM (Tietojenkäsittelytiede), TtM (Terveystieteet)