YRITYKSILLE, TEKNOLOGIAHANKKEILLE JA RAHOITTAJILLE

fotolia_45380553_xs_haivytys2.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) käytettävyyssuunnittelun tuki tuoteyrityksille:

 • Käytettävyyden asiantuntija-arviointi ja kehittämisehdotukset (formatiivinen arviointi) (Palvelu)
 • Käytettävyystestaussuunnitelman arviointi ja kehittämisehdotukset (formatiivinen ja summatiivinen) (Palvelu)
 • Käytettävyystekniikkatiedoston (EU) ja HFE/UE raportin (US) laadinnan tuki, arviointi ja kehittämisehdotukset (Palvelu)
 • Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelua koskettava kurssipaketti >Kysy lisätietoja !
  • Moduuli 1. Terveysteknologian käytettävyyssuunnitteluprosessi - kokonaiskuva ja viranomaisvaatimukset
  • Moduuli 2. Terveysteknologian käyttöliittymät - inhimilliset tekijät ja käyttöturvallisuus
  • Moduuli 3. Terveysteknologian käytettävyystestaus - merkitys ja toteutus 
Kuva1.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) viranomaisvaatimuksiin ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät "KickOff"- koulutuspaketit pienille / StartUp tuoteyrityksille, T&K -hankkeille, yhteiskehittämisympäristöille (tuotetestaus) ja toimialan yritysten rahoittajille:

 • Terveysteknologian tie EU -markkinoille - viranomaisvaatimukset ja tuotteen markkinoille saattaminen >Kuvaus
 • Terveysteknologian tie USA:n markkinoille - US FDA viranomaisvaatimukset ja tuotteen markkinoille saattaminen >Kuvaus
 • Mobiilisovellus lääkinnällisenä laitteena >Kysy lisätietoja !
 • UUSI: Terveysteknologian tie EU -markkinoille (MDR) - Ajankohtainen info uudesta EU asetuksesta >Kysy lisätietoja !
Fotolia_57083136_XS.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) viranomaisvaatimuksiin ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvä "FirstAid"- sparraus tuoteyrityksille >Kuvaus

Fotolia_57083136_XS.jpg

Terveysteknologian asiantuntija työkaveriksesi - "ClinicalView" -rajapintapalvelut pienille / StartUp tuoteyrityksille >Kysy lisätietoja !

TERVEYDENHUOLLON YMPÄRISTÖILLE

Fotolia_56360237_XS.jpg
 • Terveysteknologiaan ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvät asiantuntijatehtävät
 • DigiSote ja mHealth tavoitteita ja palveluiden kehittämistä tukevat valmennukset ja työpajat terveydenhuollon toimijoille tai hankkeille >Kysy lisätietoja !

TOIMIALAA TUKEVILLE ORGANISAATIOLLE JA HANKKEILLE

Fotolia_69131521_XS
 • Terveysteknologian toimialan kehittämis- ja selvitystehtävät
 • Palveluiden painopisteiden mukaisten ammatillisten koulutusten ja seminaaritilaisuuksien sisällöntuotanto ja kouluttajien rekrytointi
 • Asiantuntija artikkelit eri medioihin sekä esiintyminen toimialan tilaisuuksissa
 • Neuvonantaja-, mentorointi- tai ohjausryhmätyöskentely USBIMED toimialaan liittyvissä yhdistyksissä, kiihdyttämöissä ja T&K hankkeissa