TERVEYSTEKNOLOGIAN KÄYTETTÄVYYSSUUNNITTELUN TUKIPALVELUT ERI TOIMIJOILLE

fotolia_45380553_xs_haivytys2.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) käytettävyyssuunnittelun tuki tuoteyrityksille, tutkimushankkeille ja terveydenhuollon yksiköille:

 • Käytettävyystestaussuunnitelman arviointi ja kehittämisehdotukset (Palvelu)
 • Käytettävyystestaukseen sekä muiden käytettävyyden arviointimenetelmien toteutukseen liittyvät tehtävät sopimuksen mukaan (Palvelu)
 • Käytettävyyttä koskettavan dokumentaation (EU regulaatiovaatimukset) arviointi ja kehittämisehdotukset (Palvelu)
 • Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelua koskettavat valmennuspaketit >Kysy lisätietoja
  • Moduuli 1. Terveysteknologian käytettävyyssuunnitteluprosessi - kokonaiskuva ja viranomaisvaatimukset
  • Moduuli 2. Terveysteknologian käyttöliittymät - inhimilliset tekijät ja käyttöturvallisuus
  • Moduuli 3. Terveysteknologian käytettävyystestaus - merkitys ja toteutus
  • Moduuli 4. Käytettävyyden arvioinnin muut metodiikkavalmennukset (esim. Heuristinen arviointi, Silmänliiketutkimus)

TERVEYSTEKNOLOGIAN REGULAATIOON (EU) LIITTYVÄT TUKIPALVELUT ERI TOIMIJOILLE

Kuva1.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) regulaatioon liittyvät "KickOff" -koulutuspaketit yrityksille, tutkimushankkeille ja terveydenhuollon yksiköille:

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) regulaatioon liittyvä, tietylle toimijalle kohdennettu "FirstAid"- sparraus tai selvitystehtävä regulaatiopolun ensiaskelille >Kysy lisätietoja

mHEALTH PALVELUT ERI TOIMIJOILLE

Fotolia_56360237_XS.jpg
 • mHealth ja terveyssovelluksien kehittäminen - regulaatio, standardit ja arviointikehikot >Kysy lisätietoja
 • mHealth ja terveyssovellukset - työpaja terveysalan ammattilaisille >Kysy lisätietoja

ASIANTUNTIJAPALVELUT TOIMIALAA TUKEVILLE ORGANISAATIOLLE JA T & K -HANKKEILLE

Fotolia_69131521_XS
 • Asiantuntija-artikkelit eri medioihin sekä esiintyminen toimialan tilaisuuksissa
 • Neuvonantaja-, mentorointi- tai ohjausryhmätyöskentely USBIMED toimialaan liittyvissä yhdistyksissä ja tutkimuksesta liiketoimintaan -projekteissa