TOIMIALAN YRITYKSILLE JA INNOVAATIOHANKKEILLE

fotolia_45380553_xs_haivytys2.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) käytettävyyssuunnittelun tuki tuoteyrityksille:

 • Käytettävyystestaussuunnitelman arviointi ja kehittämisehdotukset (Palvelu)
 • Käytettävyystestaukseen sekä muiden käytettävyyden arviointimenetelmien toteutukseen liittyvät tehtävät sopimuksen mukaan (Palvelu)
 • Käytettävyystekniikkatiedoston (EU) ja HFE/UE raportin (US) arviointi ja kehittämisehdotukset (Palvelu)
 • Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelua koskettavat valmennuspaketit >Kysy lisätietoja !
  • Moduuli 1. Terveysteknologian käytettävyyssuunnitteluprosessi - kokonaiskuva ja viranomaisvaatimukset
  • Moduuli 2. Terveysteknologian käyttöliittymät - inhimilliset tekijät ja käyttöturvallisuus
  • Moduuli 3. Terveysteknologian käytettävyystestaus - merkitys ja toteutus
  • Moduuli 4. Käytettävyyden arvioinnin muut metodiikkavalmennukset (Heuristinen arviointi, Silmänliiketutkimus, Ohjelmiston hyödyntäminen käytettävyystestauksessa)
Kuva1.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) viranomaisvaatimuksiin ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät "KickOff"- koulutuspaketit yrityksille, tutkimushankkeille ja terveydenhuollon yksiköille (valmistajan rooli):

 • Terveysteknologian tie EU -markkinoille - viranomaisvaatimukset ja tuotteen markkinoille saattaminen >Kysy lisätietoja
 • Terveysteknologian tie USA:n markkinoille - viranomaisvaatimukset ja tuotteen markkinoille saattaminen >Kysy lisätietoja
 • Mobiilisovellus lääkinnällisenä laitteena - viranomaisvaatimukset ja liiketoiminta >Kysy lisätietoja !
Fotolia_57083136_XS.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) yrityksen oman tuotteen viranomaisvaatimuksiin ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvä "FirstAid"- sparraus >Kysy lisätietoja !

Fotolia_57083136_XS.jpg

Terveysteknologian asiantuntija työkaveriksi - "ClinicalView" -rajapintapalvelut tuoteyrityksille >Kysy lisätietoja !

TERVEYDENHUOLLON YKSIKÖILLE

Fotolia_56360237_XS.jpg
 • Terveysteknologiaan ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvät asiantuntijatehtävät
 • mHealth ja terveyden mobiilisovellukset - työpaja terveysalan ammattilaisille >Kysy lisätietoja !

TOIMIALAA TUKEVILLE ORGANISAATIOLLE JA HANKKEILLE

Fotolia_69131521_XS
 • Terveysteknologian / digiterveys toimialan kehittämis- ja selvitystehtävät
 • Asiantuntija-artikkelit eri medioihin sekä esiintyminen toimialan tilaisuuksissa
 • Neuvonantaja-, mentorointi- tai ohjausryhmätyöskentely USBIMED toimialaan liittyvissä yhdistyksissä, kiihdyttämöissä ja T&K hankkeissa