YRITYKSILLE, TEKNOLOGIAHANKKEILLE JA RAHOITTAJILLE

fotolia_45380553_xs_haivytys2.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) käytettävyyssuunnittelun tuki:

 • Käytettävyyden asiantuntija-arviointi ja kehittämisehdotukset (Palvelu)
 • Käytettävyystestaussuunnitelman arviointi ja kehittämisehdotukset (Palvelu)
 • Käytettävyystekniikkatiedoston (EU) ja HFE/UE raportin (US) laadinnan tuki, arviointi ja kehittämisehdotukset (Palvelu)
 • Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelua koskettava kurssipaketti >Kysy lisätietoja !
  • Moduuli 1. Terveysteknologian käytettävyyssuunnitteluprosessi - kokonaiskuva ja viranomaisvaatimukset
  • Moduuli 2. Terveysteknologian käyttöliittymät - inhimilliset tekijät ja käyttöturvallisuus
  • Moduuli 3. Terveysteknologian käytettävyystestaus - merkitys ja toteutus 

Kuva1.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) viranomaisvaatimuksiin ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvä "KickOff"- koulutuspaketit StartUp ja pienille yrityksille sekä T&K -hankkeille ja toimialan yritysten rahoittajille:

 • Mobile Medical Apps - trendit, liiketoiminta ja viranomaisvaatimukset >Kuvaus
 • Terveysteknologian tie EU -markkinoille (MDD 93/42/EEC) - viranomaisvaatimukset ja tuotteen markkinoille saattaminen >Kuvaus
 • Terveysteknologian tie USA:n markkinoille - US FDA viranomaisvaatimukset ja tuotteen markkinoille saattaminen >Kuvaus
 • UUSI: Terveysteknologian tie EU -markkinoille (MDR) - Info uudesta EU asetuksesta >Kysy lisätietoja !

Fotolia_57083136_XS.jpg

Terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) viranomaisvaatimuksiin ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvä "FirstAid"- sparraus StartUp ja pienille yrityksille >Kuvaus

Fotolia_47251694_XS.jpg

Terveysteknologian asiakaslähtöisyyttä ja käyttäjäkeskeisyyttä tukevat "ClinicalView" -palvelut yrityksille tai T&K -hankkeille >Kuvaus


AMMATTIMAISILLE KÄYTTÄJÄORGANISAATIOILLE (Terveydenhuollon ympäristöt)

Fotolia_56360237_XS.jpg

 • Yrityksille suunnattujen tilaisuuksien suunnittelutuki ja yrityspuhujien rekrytointiapu
 • Terveysteknologiaan ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvät asiantuntijatehtävät
 • mHealth työpaja terveydenhuollon ja lääkealan toimijoille tai hankkeille >Kuvaus

TOIMIALAN YRITYKSIÄ TUKEVILLE ORGANISAATIOLLE

Fotolia_69131521_XS.jpg

 • Terveysteknologian toimialan kehittämis- ja selvitystehtävät
 • Palveluiden painopisteiden mukaisten ammatillisten koulutusten ja seminaaritilaisuuksien sisällöntuotanto ja kouluttajien rekrytointi
 • Asiantuntija artikkelit eri medioihin sekä esiintyminen toimialan tilaisuuksissa
 • Neuvonantaja-, mentorointi- tai ohjausryhmätyöskentely USBIMED toimialaan liittyvissä yhdistyksissä, kiihdyttämöissä ja T&K hankkeissa