Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen USBIMED rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.Tarkistettu 10.11.2023.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

USBIMED

Y-tunnus 2384287-6

Suopunkitie 4 A

90650 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Terhi Holappa, terhi.holappa@usbimed.fi, 040-5595726

3. Rekisterin nimi

Yrityksen uutiskirje-, asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakas- tai yhteistyökumppanuussuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jakaa tietoa USBIMED uutisista, koulutuksista ja tapahtumista tai ylläpitää tietoa muuta yhteistyötä / yhteydenpitoa varten asiakassuhteen tai yhteistyökumppanuuden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustojen osoitteet, muut asiakas- tai yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa itse tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn lupaa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle USBIMED toimesta. USBIMED käyttää kuitenkin palveluntarjoajia, esimerkiksi Fonectan Kotisivukone -palvelua. Jos jonkun palveluntarjoajan palvelimet sijaitsevat EU/ETA alueen ulkopuolella, varmistamme palvelutarjoajien valinnassa, että se on varmistanut, että tietojen siirtoon pätee tarvittavat mallilausekkeet (esim. komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai Privacy Shield -järjestely).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna USBIMED puitteissa ja pääsy tietoihin vaatii tunnistautumisen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa sähköpostin alalaidasta löytyvän linkin kautta. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle terhi.holappa@usbimed.fi .

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.