Terveysteknologian regulaatio-osaamista tutkimushankkeille

Lauantai 5.3.2016 klo 13:15


uimarengas.png

Terveysteknologian tuotekehitys ja markkinoille saattaminen saattaa olla haastavaa ja usein aikaa vievää, mm. viranomaisvaatimuksista johtuen. Yritysten menestymisen sekä käyttöturvallisuuden kannalta katsottuna on kuitenkin tärkeää, että tuotteet täyttävät olennaiset vaatimukset. Vaatimuksista tulee olla tietoinen jo ennen kuin tuotekehitystä edes aloitetaan, sillä vaatimusten täyttämisen toteaminen jälkikäteen tuottaa usein vaikeuksia ja tulee kalliiksi.

Tutkimusorganisaatiot ovat tyypillisesti edistäneet yritysten liiketoimintaa uutta tutkimustietoa ja innovatiivisia teknologiaratkaisuja tuottamalla. Yritysten vastuulla on ollut vastata tuotekehityksestä ja markkinoille saattamisesta. Uudet rahoitusmallit (esim. Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) murtavat rajaa tutkimuksen, tuotekehityksen ja kaupallistamisen välillä.

Tutkimusorganisaatio voi parantaa ja nopeuttaa kehittämänsä tuoteaihion kaupallistamismahdollisuuksia ottamalla huomioon viranomaisvaatimuksiin liittyviä näkökohtia soveltuvin osin jo tutkimustyön aikana. Viranomaisvaatimusten ymmärtäminen tarkoituksenmukaisella tavalla tutkimusorganisaatiossa helpottaa myös kommunikaatiota kaupallistavan terveysteknologia-alan yrityksen edustajien sekä tutkimusryhmän välillä.

USBIMED on auttanut viimeikoina myös tutkimusorganisaatioita ja hankkeita - tunnistamaan keskeiset terveysteknologian viranomaisvaatimukset koulutuspakettien avulla sekä tukemalla tutkimusryhmää tarvittaessa myös projektin aikana. Kaupallistamisen vaiheessa USBIMED voi olla mukana tukemassa tutkimustiedon sekä tuotetun dokumentaation siirtoa (regulatiivisesta näkökulmasta), yritykselle joka pyrkii synnyttämään uutta liiketoimintaa aihion ympärille.

Pienikin tiedonmurunen ja kontribuutio näiden asioiden osalta jo tutkimusvaiheessa voi tuoda lisäarvoa ja ajansäästöä innovaation kaupallistavalle yritykselle.