Terveyssovelluksista apuja etäkuntoutukseen

Tiistai 13.12.2016 klo 16:38 - Terhi Holappa


Fotolia_66991023_S.jpg

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuoden 2015 lopussa linjauksen terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista. Valvira päivitti edelleen alkuvuodesta 2016 tarkemmat ohjeet. Niiden mukaan etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Etäpalvelut saatettiin Kelan korvauksen piiriin maaliskuun 2016 alusta lähtien siten, että nykyisin ne rinnastetaan tavanomaisiin vastaanottokäynteihin. Kela julkaisi hiljattain myös raportin etäkuntoutuksesta helmikuussa 2016.

Vakavasti otettavien mHealth-palveluiden kehittäminen fysioterapian tueksi on Suomessa vielä lapsenkengissä. Yksittäisiä hankkeita on toteutettu, mutta niitä koskevat ratkaisut eivät ole olleet monistettavissa muualle. Seurauksena on hajanaisia viritelmiä, joiden vaikuttavuus ja kaupallinen menestys ei ole ollut tuloksellista.

Terveyden älypuhelinsovelluksiin kytkeytyvien fysioterapia- ja etäkuntoutuspalveluiden kehittäminen edellyttää uusien toimintamallien luomista sekä kansallista yhteistyötä ja ohjausta. Sovelluksista ja niiden piirteistä tulee olla keskitetysti saatavilla tietoa. Lisäksi on edistettävä mHealth-tavoitteisiin liittyvien termien ja teknologian mahdollisuuksiin liittyvää ymmärrystä.

Edellä mainittuja teemoja käsiteltiin kirjoittamassani artikkelissa, joka julkaistiin tänään (13.12.2016) Fysioterapia -lehdessä 7/2016.

Euroopan komissio toteutti vuonna 2014 julkisen kuulemisen mHealth-sovelluksista. Laaditun yhteenvedon mukaan monilta älypuhelinsovelluksilta puuttuu vielä pätevä osoitus niiden turvallisuudesta, vaikuttavuudesta, hyödystä, tietosuojasta tai -turvasta, käytettävyydestä, esteettömyydestä ja teknisestä luotettavuudesta.