REFERENSSEJÄ / Julkisia asiantuntijatöitä (Terhi Holappa)

Luottamustehtävät ja vaikuttaminen (viimeaikaiset)

CEN/TC 251 WG2 asiantuntijajäsen (2019- ) ja johtoryhmän jäsen (sihteeri 7/2019-5/2023). WGII is concerned with standards and specifications in thefield of Health Information and Communications Technology (Health ICT), including safety and security aspects, to achieve compatibility and interoperability between independent systems.

CEN/TC 251 WG2. "ISO/TS 82304-2:2021 Health software — Part 2: Health and wellness apps — Quality and reliability" (3/2019 - 6/2021) -työryhmän jäsen. The purpose of this standard is to develop a set of principles for health and wellness app developers to follow throughout an app project life cycle, so that health care professionals, patients and the public trust their products and services.

ISO/TC 215 WG11 "Personal digital health" -asiantuntijajäsen sekä WG11 "TR 11147 Digital Therapeutics (DTx)" -työryhmän jäsen (2023)

Member of Steering Group (Health Technology Regulatory Affairs and Usability). GLYMPHOMETER 1 -R2B -project (Research to business), University of Oulu (2021-2023)

Member of Steering Group (Health Technology Regulatory Affairs and Usability). LIGHTOPSY – Smart tumor biopsy -TUTLI (New business from research ideas), University of Oulu with Aalto University (2018 - 2020)

SFS SR/315 Tekoäly sekä SFS SR/301 Terveydenhuollon tietotekniikka, standardisointiryhmän jäsen.

Tietoteollisuusvaliokunnan jäsen 2016 - 2018 Oulun Kauppakamari

Hallituksen jäsen toimikausille 2015 ja 2016 SigCHI Finland

Ohjausryhmän jäsen, Systeemityöyhdistys Sytyke ry 2013-2015, KäytettävyysOSY (osaamisyhteisö).

Innovaatiotoiminnan asiantuntijatehtäviä (USBIMED)

Palaute asiakkaalta: Terhi Holappa (USBIMED) on ollut LähiTapiolan tiimissä silmänliikeasiantuntijana suunnittelemassa yleisötapahtumiin liikenneturvallisuuteen liittyvää, silmänliiketutkimukseen perustuvaa kuluttajia oivalluttavaa havainnointipistettä. Suosittelen häntä mieluusti alan tehtäviin, joissa tarvitaan vahvaa tutkimusmenetelmien ja laitteistojen osaamista ja tämä yhdistettynä asioiden yksinkertaistamiseen asiakkaille ja toteuttavan yhtiön henkilökunnalle (Hanna-Leena Jauho,hankejohtaja, LähiTapiola Palvelut Oy)

Palaute: Terhi Holappa on toiminut projektimme ohjausryhmän jäsenenä lääkinnällisten laitteiden viranomaisvaatimusten asiantuntijana projektin alusta alkaen. Hänen kokemuksensa ja laaja tietämyksensä aihepiirin ympärillä ovat olleet meille ensiarvoisen tärkeäitä. Olemme voineet suunnitella projektin eteenpäin viemistä ketterämmin, kun olemme saaneet häneltä suoraan hyviä vinkkejä ja ohjeistuksia, miten huomioida viranomaisvaatimuksia projektissamme suunnitetavan laitteen tiimoilta (Tiina Ihme, LightOpsy - Smart tumor biopsy TUTLI projekti)

Silmänliiketutkimusasiantuntija. LähiTapiola 6/2018 - 8/2019. Kampanjan suunnittelusta vastaavan ohjausryhmän jäsen. Tutkimuslaitteiston hankinta, käyttöönotto, testauksen suunnittelu, henkilöstön kouluttaminen, tekninen ja toiminnallinen etätuki, datan analysointi ja raportointi.

Mylläri / KasvuOpen, Future Wellbeing and Health Growth Track 2019. Espoo 5.6.2019.

Mylläri / KasvuOpen, Future Wellbeing and Health Growth Track 2018. Helsinki 27.2.2018.

Käytettävyysasiantuntija APTJ potilastietojärjestelmäprojektissa. Joulukuu 2017 - helmikuu 2018.

Vertical Health Accelerator. Asiantuntijana tukemassa yrityksiä sekä ohjelmaa. Helsinki 2015-2017.

Mylläri / Pohjois-pohjanmaan Kasvupolku, Kiitorata 2. Asiantuntijana auttamassa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sekä tunnistamaan kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Oulu 6.6.2017

Kasvun osaaja / Kuopion KasvuOpen finalistien kiitorata. Digital Health KasvuOpen voittajan rinnalla kulkija. Kuopio 29.9.2016

Mylläri / Hyvinvointialan Digital Health Kasvupolku, kiitorata 2. Asiantuntijana auttamassa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sekä tunnistamaan kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Jyväskylä 27.5.2015

Oulun Yritystakomon koordinoima projekti "Telli-2 - Terveysteknologian laitteista liiketoimintaa". Innovaatiotiimien sparraus 8.12.2015.

Oulun Yritystakomon koordinoima projekti "TELLI - Terveysteknologian laitteista liiketoimintaa". Innovaatiotiimien sparraus 8.6.2015.

OuluHealth Living Lab teemaryhmän jäsen, kevät 2013.

Selvitystyö. "Käytettävyys (Usability), käyttäjäkokemus (UX) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI) osaaminen ja fasiliteetit Oulussa yritysten näkökulmasta". Tilaajana BusinessOulu. Toimitus 14.12.2012.

Ideasta liiketoiminnaksi: Case hyvinvointiteknologia. Asiantuntijatehtävät. Kevät 2011. Tehtävä Oulun yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden koordinoimalle hankkeelle.

Innovaatiotoiminnan asiantuntijatehtäviä (työantajasuhteiset)

Palaute työnantajalta: "Olet tehnyt Tampereen osalta erinomaista työtä ja saanut toteutettua ne tavoitteet, joita olimme asettaneet ja useimmissa tapauksissa myös kirkkaasti ylittänyt ne" (Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen johtaja Mikael von und zu Fraunberg)

Palaute työnantajalta: "Terhi Holapan toiminta oli ammattimaista projektityöskentelyä, jossa aikataulut ja koordinaatio toimi erinoimaisesti. Hänen määrätietoisuutensa ja asiantuntijuutensa ansiosta saatiin rakennettua selkeä ja konkreettinen pilotoitava toimintamalli. Yhteistyö Oulun kaupungin ohjausryhmän ja Terhi Holapan välillä oli avointa ja välitöntä ja Terhi Holappa nautti luottamustamme" (Terveystoimen johtaja Keijo Koski, Projektin johtaja Anne Niska - Oulun omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hankekokonaisuus)

Terveysteknologian ja digiterveyden erityisasiantuntija 8/2021-. Lapin ammattikorkeakoulu / Johtaminen ja kehittäminen (P)

Asiakkuuspäällikkö (Tampere) . Kansallinen neurokeskus 4/2020-12/2020 . Tampereen alueen tutkijatoiminnan , yritysyhteistyön sekä innovaatioekosysteemin toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön aktivointi. Lisäksi yhteistyön aktivointi Oulun terveysteknologian tutkimuksen ja yritysten sekä innovaatioekosysteemin toimijoiden kanssa. Terveysteknologian yritysyhteistyötiimin vetäjä (toiminta- ja palvelukehitys), tutkijapalvelut sekä innovaatiot -tiimien jäsen. Toimintaa tukevan tietojärjestelmän hankintaprosessin valmisteluvaiheen hoito sekä tiimityömallin ja tiimien toiminnan periaatteen kehitys.

OuluHealth Labs toiminta- ja tuotetestausmallin kehitystyöhön sekä tuotteistamiseen osallistuminen yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun yliopistosairaalan, BusinessOulun sekä Oamk terveysalan edustajien kanssa. Oamk tekniikan alan edustajana vastaamassa erityisesti UsabilitySIM ympäristön palveluiden kehitystyöstä. 8/2015-12/2016

Pohjois-Suomen Kohortti 1966 hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma 2011-2013: Uusia yhteistyömahdollisuuksia, tiedotustilaisuus 24.11.2011. Tehtävä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koordinoimalle hankkeelle.

Yritysyhteistyöstä vastaava projektikoordinaattori, Kohortti-66 hanke, 8/2011-6/2012. Tehtävä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koordinoimalle hankkeelle. Yritysyhteistyömahdollisuuksien kartoitus, toimintamallien kehittäminen sekä yritysyhteistyön käynnistäminen.

Työryhmän vetäjänä ja erityisasiantuntijana, Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksen toiminta- ja tuotetestausmallin rakentaminen ja yritysyhteistyön kartoitus 9/2007-12/2007 välisenä aikana. Tehtävä Oulun kaupungin koordinoimalle hankkeelle.

Hyvinvointiteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen kehitystyö yhteistyössä osaston henkilöstöstä koostuvan tiimin kanssa. Erityisenä vastuualueena käytettävyyslaboratorioon liittyvä ympäristön ja laitteiston rakentamis- sekä palvelukehitys. Oamk Tekniikan yksikkö, 2004-2012.

Tutkija / Soveltavan ergonomian ja geronteknologian laboratorion kehityshanke SEL. Operatiivisen johtoryhmän jäsen / Päivärinteen kuntotussairaala. 8/1995-2/1998.

Toimialan koulutus- ja seminaarisuunnittelu tehtäviä (USBIMED)

Palaute yhteistyökumppanilta: "Working with USBIMED on a medical device usability seminar was a very positive experience. Terhi collaborated with me to design, plan, and organize the event in a very effective and efficient manner. Notably, she did an excellent job of advertising and generating interest in the event, helping to draw large audience of interested, enthusiastic health technology professionals. I look forward to my next collaboration opportunity with USBIMED." (Jonathan Kendler Design Director, Human Factors Engineering Life & Health -UL LLC - Wiklund R&D)

"Medical Device User Interfaces". Zoom 27.4.2023.

 • Koulutuksen sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja päivän organisointi.

" Medical Device Software Regulation and Compliance 2021". Zoom 24.3.2021.

 • Koulutuksen sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja päivän organisointi.

"Lääkinnälliset ohjelmistot ja tietoturva - mitä vaaditaan ja mitä se käytännössä tarkoittaa". Helsinki 23.1.2020.

 • Koulutuksen sisällön suunnittelu yhteistyössä Tikkasec Oy kanssa. Päivän organisointi.

"Medical Device Usability Engineering - Managing Use Related Risk". Helsinki 26.9.2019.

 • Koulutuksen sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja päivän organisointi.

"Medical Software Regulation and Compliance - Practice and Current Topics". Helsinki 6.6.2019.

 • Koulutuksen sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja päivän organisointi.

"Medical Software Regulation and Compliance - Practice and Current Topics". Helsinki 24.5.2018.

 • Koulutuksen sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja päivän organisointi.

"Terveysteknologia murroksessa - mobiilit sovellukset terveydenhuollon laitteena" Toteutus Itä-suomen yliopiston ADUCATE, USBIMED, Kuopio Innovation ja FIHTA ry. Tampere ja Kuopio 17.9.2015.

"Ensure competitiveness and safety of your medical device design - Medical Device Usability and Relevant Standards Course". Toteutus USBIMED ja FIHTA ry. Helsinki 26.8.2014.

 • Koulutuksen ideointi ja sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja ennakkokysely yrityksille (yritysten toiveet)

"Agile Development of Medical Software – requirements and IEC 62304 in practice". Itä-Suomen yliopiston ADUCATE:n hallinnoima "Lupaosaajaksi - Lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa- ja valvonta-asiat haltuun" ESR-hanke. Kuopio 8.5.2014.

 • Koulutuksen sisällön suunnittelu, kouluttajan rekrytointi ja ennakkokysely yrityksille (yritysten toiveet)

"Terveydenhuollon laitteiden kliininen arviointi". Itä-Suomen yliopiston ADUCATE:n hallinnoima "Lupaosaajaksi - Lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa- ja valvonta-asiat haltuun" ESR-hanke. Turku ja Kuopio 26.3.2014.

 • Koulutuksen suunnittelutyöhön osallistuminen sekä tiedotustehtävät

"Usability Engineering of Medical Devices and Software - Reducing Use Error and Complying with Regulatory Requirements". Koulutus Terveysteknologia 2014 tapahtuman yhteydessä Helsingissä 9.1.2014. Toteutus USBIMED ja FIHTA ry.

 • Koulutuksen ideointi ja sisällön suunnittelu, kouluttajien rekrytointi ja ennakkokysely yrityksille (yritysten toiveet)

"Introduction to Usability Engineering - Making Products Easy, Safe, and Appealing to Use". Terveysteknologia 2014 messut, Helsinki 9.1.2014. Toteutus USBIMED, FIHTA ry ja EasyFairs.

 • Tilaisuuden suunnittelu ja puhujan rekrytointi

"Käytettävyys-, käyttäjäkokemus- ja esteettömyysstandardit: mitä asiantuntijan tulisi tietää" ?, Helsinki 16.5.2013. Systeemityöyhdistys Sytyke KäytettävyysOSY (USBIMED ohjausryhmän jäsen)

 • Päivän suunnittelutyöhön ja organisointiin osallistuminen

Itä-Suomen yliopiston ADUCATE:n hallinnoimalle "Lupaosaajaksi - Lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa- ja valvonta-asiat haltuun" ESR-hankkeelle toteutettu tehtävä. Toimitus 12.2.2013.

 • Ennakkokysely yrityksille

"Tuoteturvallisuutta ja luotettavuutta terveydenhuollon laitteisiin ja ohjelmistoihin" koulutus Oulu 27.9.2012.

 • Koulutuksen ideointi, sisällön suunnittelu, kouluttajien rekrytointi ja tilaisuuden koordinaatio

ToBeOrWellBe V -seminaarin "Käytettävyyttä ja turvallisuutta terveydenhuollon laitteisiin ja järjestelmiin" -sessio Oulu 27.9.2011. Tehtävä Oulun yliopistolle.

 • Session ideointi, sisällön suunnittelu, puhujien rekrytointi ja puheenjohtajana toimiminen

Toimialaan liittyviä julkaisuja >Lisätietoja

Toimialaan liittyviä mediatöitä (USBIMED)

Blogikirjoitus "Work starts on the quality and reliability for health and wellness apps in Europe" HIMSS and Health 2.0 konferenssi 30.4.2019.

Juttu sanomalehteen. "Terveysteknologia on yhteinen asiamme". Sanomalehti Kaleva (Yläkerta) 15.9.2016.

Asiantuntijana (haastateltava) lehtiartikkelissa "Ajasta ja paikasta riippumatta" (mHealth ja mahdollisuudet farmasia-alalla). Farmasia 4/2015.

Asiantuntijana (haastateltava) sanomalehtiartikkelissa "Terveysbuumi iski älypuhelimiin - Terveyssovelluksista povataan uutta ulottuvuutta terveydenhuoltoon". Savon Sanomat ja Karjalainen 16.8.2015.

NordiCHI 2014 Paper Reviewer, toukokuu 2014.

Blogikirjoitus Oulun Wellness Instituutille. "Terveysteknologian käyttöturvallisuutta ja käytettävyysvaatimuksia pohdittiin Helsingissä". Julkaistu 12.2.2014

Blogikirjoitus Oulun Wellness Instituutille." FDA ohjeistaa lääkinnällisten mobiilisovelluksien kehittäjiä". Julkaistu 12.12.2013.